TRAINING & DEVELOPMENT | LATIHAN KURSUS KEWANGAN

Kursus Keusahawanan

• Apresiasi Keusahawanan
• Pembangunan Perancangan Perniagaan
• Rancangan Organisasi
• Rancangan Pemasaran
• Rancangan Pengeluaran
• Rancangan Kewangan
• Kursus Teknologi Rekabentuk Pembungkusan, Pembangunan Jenama Serta Peraturan Pelabelan
• Kursus Halal, HACCP & GHP
• Cost Accounting
• Cost, Volume, Pricing & Profit Decisions
• Train the Trainers For Business Coach
• Neuro Linguistic Programming (NLP)
• Corporate Entrepreneurship-Creating Entrepreneurs Within Corporate Organizations
• Relationship Marketing — The Entrepreneurial Way”
• Customer Satisfaction — “The Entrepreneurial Way”

TRAINING & DEVELOPMENT | MODAL INSAN

PSIKOLOGI KAUNSELING DAN MOTIVASI KERJA

• Kemahiran Kaunseling
• Kursus Pemantapan Motivasi Kerja
• Kursus Pembimbing Rakan Sekerja (PERASA)
• Kursus Pengurusan Stress
• Kemahiran Menyelesaikan Masalah dan Membuat Keputusan
• Kursus Pengurusan Masa
• Kursus Pemantapan Daya Saing

PROGRAM LATIHAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

• Kursus Pembasmian Kemiskinan
• Kursus Keibubapaan
• Kursus Kepimpinan dan Pembangunan Organisasi Masyarakat