_

Mengenai IIHSB

Syarikat milik penuh Bumiputra

INTERLINK IMPACT HOLDING SDN. BHD. yang dikenali sebagai IIHSB adalah syarikat milik penuh bumiputera yang beralamat di No. 18, Jalan Keluli 7/109, Bukit Raja Business Park, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor.
  • ICT
  • Construction
  • Event
  • Design
IIHSB telahpun ditubuhkan 07hb Mei 2007 dan asas perniagaan yang dijalankan adalah berbentuk pembangunan modal insan, pembangunan produk, pembangunan ICT, pembinaan banggunan dan juga perkhidmatan pengurus acara serta perkhidmatan perundingan didalam aspek pemasaran, kewangan dan pentadbiran syarikat mahupun agensi kerajaan dan swasta.
What We Did?
IIHSB juga mempunyai kepakaran didalam pembangunan kerjaya dan sosial masyarakat dimana pihak IIHSB melibatkan diri secara lansung didalam beberapa pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang terlibat didalam sektor ekonomi, sosial dan politik.
IIHSB juga mempunyai kepakaran dalaman dan jaringan usahasama diantara pertubuhan bukan kerajaan didalam perlaksanaan program melalui teknik, modul dan sylibus yang terbukti berkesan terhadap program yang dikehendaki oleh para pelanggan.
Diantara pelanggan pihak syarikat IIHSB adalah termasuk Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Pembangunan Luar Bandar Dan Wilayah, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pelajaran, Majlis Latihan Pertanian kebangsaan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Lembaga Zakat Selangor dan agensi-agensi kementerian dan jabatan serta syarikat-syarikat swasta yang memerlukan perkhidmatan syarikat IIHSB.