_

Objektif Syarikat

Interlink Impact Holding Sdn Bhd

Objektif utama Interlink Impact Holding Sdn Bhd ialah membantu sesebuah organisasi kerajaan atau swasta dan juga masyarakat yang mempunyai daya saing yang tinggi untuk mencapai matlamat dan maklumat bagi menjana sosio ekonomi negara.
Menyalurkan perkhidmatan yang dinamik dan glokal di mata umum serta dapat menyumbangkan dalam pembangunan ekonomi Negara agar menjadikan IIHSB diketahui umum.
Berkongsi maklumat dan pengalaman untuk tujuan pembangunan modal insan didalam perniagaan dan mempertahankan sesebuah organisasi atau masyarakat untuk melebarkan sayap perniagaan, jual –beli, perkhidmatan selepas jualan, konteks hiburan dan lain-lain.
Mempertahankan dan meningkatkan imej, nama, nilai moral dan personaliti sesebuah organisasi swasta dan agensi kerajaan.
IIHSB juga memberikan perkhidmatan mengutamakan kualiti yang terbaik untuk para pelanggan agar dapat bersama menjadikan system pembelajaran dan pengetahuan dapat diguna pakai oleh setiap lapisan masyarakat.
IIHSB juga bermatlamat untuk membangunkan peluang kerjaya dan peluang perniagaan secara holistik.