Latihan & Perundingan

Latihan & Perundingan

Latihan & Perundingan

IIHSB membantu menguruskan program  latihan keusahawanan, latihan modal insan, bengkel karnival dan simposium, latihan pengurusan dan peningkatan kualiti serta latihan peningkatan pengurusan dan pentadbir pentadbiran. Antara kursus yang syarikat kami tawarkan ialah seperti  kursus keusahawanan, psikologi kaunseling dan motivasi kerja, pengurusan organisasi, komunikasi, program latihan pembangunan organisasi, pengurusan teknikal, dan program latihan pembangunan masyarakat.

Tujuan IIHSB membuat perkhidmatan ini ialah, pelbagai program yang dirancang dan dilaksanakan adalah untuk memperkukuhkan kemahiran dan pengetahuan mereka yang terlibat dalam bidang keusahawanan ke arah meningkatkan tahap kecekapan   perkhidmatan dan penyampaian serta memahami strategi perniagaan seperti promosi, bekalan dan pengedaran berkesan.

Selain itu, melahirkan individu-individu yang mempunyai kemahiran dalam bidang-bidang tertentu kearah meningkatkan kualiti hidup bagi mereka yang melibatkan diri dalam program latihan modal insan dan akhir sekali mengamalkan etika perniagaan dan adab-adab dalam berkomunikasi secara profesional dengan pelanggan, pihak atasan, pekerja, rakan dan juga pihak media seterusnya mendalami ilmu keperluan asas diri sebagai pengurus atau pentadbir organisasi dan memantapkan diri dalam bidang pengurusan, pembangunan dan pengukuhan organisasi.

LATIHAN KURSUS KEWANGAN

i. KURSUS KEUSAHAWANAN

 • Apresiasi Keusahawanan
 • Pembangunan Perancangan Perniagaan
 • Rancangan Organisasi
 • Rancangan Pemasaran
 • Rancangan Pengeluaran
 • Rancangan Kewangan
 • Kursus Teknologi Rekabentuk Pembungkusan , Pembangunan Jenama Serta Peraturan
 • Kursus Halal, HACCP & GHP
 • Cost Accounting
 • Cost, Volume, Pricing & Profit Decisions
 • Train the Trainers For Business Coach
 • Neuro Linguistic Programming (NLP)
 • Corporate Entrepreneurship-Creating Entrepreneurs Within Corporate Organizations
 • Relationship Marketing – “The Entrepreneurial Way”
 • Customer Satisfaction – “The Entrepreneurial Way”

LATIHAN MODAL INSAN

i. PSIKOLOGI KAUNSELING DAN MOTIVASI KERJA

 • Kemahiran Kaunseling
 • Kursus Pemantapan Motivasi Kerja
 • Kursus Pembimbing Rakan Sekerja (PERASA)
 • Kursus Pengurusan Stress
 • Kemahiran Menyelesaikan Masalah dan Membuat Keputusan
 • Kursus Pengurusan Masa
 • Kursus Pemantapan Daya Saing

ii. PROGRAM LATIHAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

 • Kursus Pembasmian Kemiskinan
 • Kursus Keibubapaan
 • Kursus Kepimpinan dan Pembangunan Organisasi Masyarakat

LATIHAN PENINGKATAN PENGURUSAN & PENTADBIRAN

i. PENGURUSAN ORGANISASI

 • Kursus Peningkatan Mutu Kerja dan Produktiviti (KMK)
 • Kursus Pemantapan Budaya Kerja Berpasukan (Team Building)
 • Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi
 • Kursus Pengurusan Strategi Organisasi
 • Kursus Kepimpinan, Penyeliaan dan Psikologi Organisasi
 • Kursus Pengurusan Kajian Keperluan Latihan (TNA)
 • Kursus Pembangunan Modul Latihan dan Keberkesanan Penyampaian
 • Kursus Kecemerlangan Pembantu Tadbir
 • Kursus Pemantapan Khidmat Pelanggan
 • Kursus Etiket Sosial dan Penampilan
 • Kursus Persediaan Persaraan

ii. PENGURUSAN TEKNIKAL

 • Kursus Pengurusan Aset Kerajaan
 • Kursus Pengurusan dan Penyelenggaraan Bangunan
 • Kursus Pengurusan Teknikal Untuk Juruteknik

LATIHAN PENGURUSAN & PENINGKATAN KUALITI

i. KOMUNIKASI

 • Kursus Teknik Ucapan Awam
 • Kursus Teknik Komunikasi Berkesan
 • Kursus Keberkesanan Khidmat Pelanggan
 • Kursus Perkhidmatan Kaunter dan Menjawab Telefon

ii. PROGRAM LATIHAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

 • Kursus Pemantapan Pasukan (Building Effective Team)
 • Kursus Pemantapan Kepimpinan Organisasi

Senarai Servis

0

KEUSAHAWANAN
 • 80

  KEUSAHAWANAN
 • 90

  MODAL INSAN
 • 75

  BENGKEL KARNIVAL & SIMPOSIUM
 • 85

  PENGURUSAN & PENINGKATAN KUALITI
 • 70

  PENINGKATAN PENGURUSAN & PENTADBIRAN

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!